top of page
2995_855_855 Transparant.png

Aandrijftechniek

De elektronische aandrijftechniek heeft een ware revolutie meegemaakt. De digitalisering en de snelle processoren hebben van deze aandrijvingen heuse computers gemaakt. Bovendien worden de eisen over betrouwbaarheid nauwkeurigheid steeds hoger gesteld.
Het is onze taak een gepaste aandrijving voor te stellen voor gelijk welke toepassing,
zowel wisselstroom/ gelijkstroomaandrijving, infraroodlampen en verwarmingsweerstanden zijn geen enkel probleem.

bottom of page